Lịch học lớp kế toán hành chính sự nghiệp ngày 12-5-2024

Lịch học lớp kế toán hành chính sự nghiệp ngày 12-5-2024

Khai giảng lớp: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 12-5-2024
Nếu bạn là:
  • Quản lý, trưởng phòng
    Những người đang hoặc sẽ làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Kế toán các đơn vị

    Tổ chức chính trị – xã hội, ban quản lý dự án, bệnh viện, trường học hiện đang được tài trợ bởi NSNN… có nhu cầu làm công tác kế toán.

  • Lãnh đạo

    Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị,

Chương trình trang bị những kiến thức cơ bản về HCSN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ những kiến thức cần thiết để và kỹ năng thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính kế toán HCSN tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Cuối khoá học, học viên tham gia đủ thời gian đi học quy định và kết quả thi từ đạt yêu cầu đến khá giỏi trở lên. Học viên sẽ được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học có hiệu lực vĩnh viễn.

Chi tiết chương trình: https://ttdaotaolientuc.neu.edu.vn/ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep/

Hãy đăng ký ngay hôm nay

Liên hệ trực tiếp cô Huyền giáo viên chủ nhiệm: số đt 0904865856

Hoặc hotline (zalo) 0814000093


ĐỐI TÁC

ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG CHÚNG TÔI