TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Trung tâm Đào tạo Liên tục (CTC) là đơn vị trực thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) thành lập từ năm 1990 trên cơ sở tách ra từ Viện Quản trị Kinh doanh.

CTC với nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về lĩnh vực kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Kế toán, kỹ năng mềm… phục vụ người học làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý nhà nước và các tổ chức

Trải qua hơn 30 năm phát triển, CTC đã đào tạo hơn 70.000 người học cho nhiều Tập đoàn, Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nhiều cơ quan, tổ chức.

 • 30+ năm

  Đào tạo
 • 70,000+

  Học viên
 • 100+

  Gảng viên

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

 • Chương trình đào tạo tính thực tiễn cao
 • Lấy học viên làm trung tâm
 • Kết nối Nhà trường với doanh nghiệp
 • Giúp học viên nắm vững lý thuyết và thực nghiệm

LÝ DO LỰA CHỌN

 • 1- Chương trình đào tạo chất lượng
 • 2- Đội ngũ giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn
 • 3- Phong cách phục vụ chuyên nghiệp
 • 4- Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học hiện đại

Tòa nhà thế kỷ

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

 • CTC có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có kiến thức nền tảng, am hiểu kinh nghiệm thực tiễn để thích ứng với sự năng động của thị trường.

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

21/8/1990

Trung tâm Đào tạo Liên tục có tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thành lập ngày 21/8/1990 bởi quyết định số: 1044/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo

23/2/1993

heo yêu cầu nhiệm vụ mới, để tiếp cận và thụ hưởng dự án của SIDA ( Thuỵ Điển ), trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và cán bộ Quản lý và Quản trị kinh doanh được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định số: 329/QĐ-TCCB ngày 23/2/1993 đổi tên thành Viện Quản trị Kinh doanh.

17/1/2001

Trước sự phát triển và gia tăng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, ngày 17/1/2001, tại quyết định số: 173 /QĐ-TCCB, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân tách bộ phận đào tạo ngắn hạn của Viện Quản trị kinh doanh để thành lập Trung tâm Đào tạo Liên tục. Trung tâm Đào tạo Liên tục được thành lập có chức năng tổ chức, quản lý mảng đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ của trường đại học Kinh tế quốc dân.