Khai giảng khoá đào tạo giám đốc ngân hàng hiệu quả – Khóa 4 dành cho cán bộ Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Khai giảng khoá đào tạo giám đốc ngân hàng hiệu quả – Khóa 4 dành cho cán bộ Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng 07/6/2024 Trung tâm đào tạo liên tục, Trường đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai giảng khóa đào tạo giám đốc ngân hàng hiệu quả – Khóa 4 dành cho cán bộ quản lý ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội.

TS. Cấn Anh Tuấn – Giám đốc trung tâm đào tạo liên tục công bố quyết định tổ chức lớp học

Đại diện học viên phát biểu

Một số hình ảnh khóa học


ĐỐI TÁC

ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG CHÚNG TÔI