Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024

Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024

Hòa chung trong không khí toàn ngành giáo dục đang tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, sáng 22/01/2024, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2024.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trường; cùng các đồng chí Đảng uỷ viên; thành viên viên Hội đồng trường là viên chức, các thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng Ban Nữ công; Thường vụ Đoàn Thanh niên trường là viên chức; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng các đơn vị trực thuộc trường; các đại biểu được bầu từ 50 đơn vị và các đại biểu có giấy mời đến từ các đơn vị trong trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng, PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường và TS. Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường. Thư ký Hội nghị gồm 02 đồng chí: TS. Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng giáo dục và TS. Hoàng Thị Huệ – Giảng viên Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trên tất cả các mặt công tác như: công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học; công tác kiểm định chất lượng; công tác hợp tác quốc tế; công tác tài chính; công tác cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác truyền thông…

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã đề ra Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với các nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Tiếp tục hoàn thiện mô hình, tổ chức bộ máy tiến đến việc thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân; ưu tiên nguồn lực nhằm nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý và viên chức hành chính; xây dựng chế độ làm việc, đánh giá, đãi ngộ đội ngũ và trọng dụng nhân tài. Tăng cường gắn kết các hoạt động giảng dạy với hoạt động nghiên cứu, thực tiễn của giảng viên. (2) Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng thực hiện phương thức lecture – seminar trên cơ sở ứng dụng CNTT; đảm bảo tính đồng bộ và liên thông giữa các bậc đào tạo; tăng cường hoạt động gắn kết đào tạo với thực tiễn, tiếp tục đổi mới công. tác quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hoàn thiện phương thức tuyển sinh năm 2024 và phương hướng tuyển sinh từ năm 2025 phù hợp với điều kiện mới. (3) Tiếp tục tăng cường các điều kiện bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo chuẩn quốc tế; tham gia các bảng xếp hạng quốc tế để tiếp tục nâng cao vị thế của Trường. (4) Tiếp tục phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Gắn kết nghiên cứu với thực tiễn. (5) Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý và trong nghiên cứu, giảng dạy, thực hiện lộ trình xây dựng các phòng học thông minh tại Nhà trường. (6) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tăng cường thu hút chuyên gia giỏi ở nước ngoài về trường nghiên cứu, giảng dạy và thu hút sinh viên quốc tế đến học tập. (7) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng, an ninh, giáo dục thể chất, hoạt động văn thể, y tế trường học và bảo đảm an toàn trường học. Tiếp tục xây dựng và phát triển Mạng lưới cựu học viên, sinh viên theo phương châm “Kết nối – Chia sẻ – Hợp tác – Thành công”. (8) Thu hút các nguồn lực đầu tư; hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao năng lực tài chính. (9) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ. (10) Đẩy mạnh công tác truyền thông về chiến lược phát triển và các hoạt động đổi mới của Trường.

PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo công tác giám sát của Hội đồng Trường với các hoạt động của Nhà trường trong năm 2023

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo công tác giám sát của Hội đồng Trường với các hoạt động của Nhà trường trong năm 2023; cùng các báo cáo tổng hợp ý kiến và báo cáo kết quả hoạt động khác…

TS. Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ Hội nghị viên chức, người lao động các đơn vị

TS. Vũ Văn Ngọc – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2025

PGS.TS Phạm Thị Bích Chi – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán báo cáo công tác Tài chính của Trường, kế hoạch năm 2024 và xin ý kiến Hội nghị về một số thay đổi trong Quy chế thu chi nội bộ

Với mong muốn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp, những chia sẻ kinh nghiệm công tác vì mục tiêu xây dựng và phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía các đại biểu tham dự. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, các thành viên Đoàn chủ tịch đã giải đáp ý kiến đóng góp từ Hội nghị cán bộ viên chức tại các đơn vị và giải đáp trực tiếp tại Hội nghị. Các ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày, đồng thời đóng góp thêm nhiều ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Nhà trường.

Các đại biểu trao đổi và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

TS. Bùi Kiên Trung – Phó Trưởng phòng Tổng hợp công bố các quyết định khen thưởng

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng và PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường trao kỷ niệm chương danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu” năm 2021 cho 10 cá nhân thuộc Trường năm học 2022 – 2023

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng và PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường trao tặng cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022

PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Bằng khen Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ GD&ĐT cho 37 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Lãnh đạo Trường trao Bằng khen “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2019 – 2020 đến năm học 2021 – 2022

Lãnh đạo Trường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2021 – 2022

Lãnh đạo Trường tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2021 – 2022

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ mới 2024 – 2025. Theo đó, tại cuộc họp liên tịch giữa Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Thường vụ Công đoàn đã thống nhất giữ nguyên số lượng thành viên Ban Thanh tra Nhân dân là 07 người, đảm bảo quy định danh sách nhân sự bầu Ban Thanh tra Nhân dân có số dư từ 10-20% so với số thành viên được bầu.

TS. Lê Anh Đức – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025 ra mắt tại Hội nghị

TS. Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thay mặt tổ Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc trong không khí phấn khởi với tinh thần quyết tâm cao từ toàn thể đại biểu tham dự, tán thành và thống nhất thông qua các nội dung dự thảo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2024.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết của Hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025

ThS. Bùi Đức Dũng – Trưởng phòng Tổng hợp dẫn chương trình tại Hội nghị

 Bài và ảnh: Phòng Truyền thông NEU.


ĐỐI TÁC

ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG CHÚNG TÔI