sex phá trinh javph sex sexhd xoso 1xbet xvideos

TUYỂN SINH KẾ TOÁN THỰC HÀNH, QUẢN TRỊ KINH DOANH KẾ TOÁN TRƯỞNG, MARKETING, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TUYỂN SINH KẾ TOÁN THỰC HÀNH, QUẢN TRỊ KINH DOANH KẾ TOÁN TRƯỞNG, MARKETING, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10:18 - 21/04/2023

Cung cấp kiến thức nền tảng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

Hotline và zalo: 0915.088.081 hoặc 0817.000.093 (zalo)

Đăng ký tư vấn online bấm vào ĐÂY

 

   

 ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

TUYỂN SINH

KẾ TOÁN THỰC HÀNH, QUẢN TRỊ KINH DOANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG,  MARKETING, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Khai giảngThứ 6, ngày 05/05/2023

Giám 10% học phí cho sinh viên chính quy, 10% Cho các nhóm 3 bạn đăng ký đến ngày 05/05/2023

Trung tâm Đào tạo liên tục, Đại học Kinh tế quốc dân, được Trường giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn về Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo về việc mở các lớp về Kinh tế - Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing tại Trung tâm. Thông tin cụ thể như sau:

CÁC LỚP ĐÀO TẠO

 1. Chương trình Kế toán trưởng,  Khóa 112, Học 3 tháng, buổi tối hoặc Chiều T7 và CN. http://ttdaotaolientuc.neu.edu.vn/ke-toan-truong-doanh-nghiep.html
 2. Khóa học Quản trị kinh doanh (Mini MBA): Khóa 226, học 30 buổi, vào các buổi tối trong tuần. http://ttdaotaolientuc.neu.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh-hien-dai.html  
 3. Khóa học Kế toán tổng hợp (KTV 327a)(dành cho người chưa biết kế toán) học 20 buổi, Lớp buổi Tối: Học 03 buổi/tuần, vào các buổi tối thứ 2-4-6
 4. Khóa học Thực hành ghi sổ Kế toán (KTS132) (Thực hành kế toán tổng hợp trên Hóa đơn chứng từ sổ sách), học 10 buổi, vào tối thứ 3,5 và chiều T7.
 5. Kế toán Máy (KTM 202)(Thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm MISA hoặc FAST): học 9 buổi, vào tối thứ 2,4,6. 
 6. Nghiệp vụ Thuế và Kế toán thuế 160 (NVT160), học 10 buổi, vào tối thứ 2,4,6 trong tuần.
 7. Đào tạo Nghề Kế toán (ĐTN 238a)(dành cho người từ chưa biết kế toán đến làm tốt), học vào các buổi tối trong tuần, từ thứ 2 đền thứ 7 (học 3,4 hoặc 5 buổi /1 tuần, tùy từng học phần), gồm các lớp:

  7.1 Lớp Đào tạo nghề kế toán, 2,5 tháng, nội dung gồm 2 phần: Kế toán tổng hợp và Thực hành ghi sổ kế toán.

  7.2 Lớp Đào tạo nghề kế toán 3 tháng, nội dung gồm 3 phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành ghi sổ kế toán và Kế toán Máy.

  7.3 Lớp Đào tạo nghề kế toán 4 tháng, nội dung gồm 4 phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành ghi sổ kế toán, Kế toán Máy và Nghiệp vụ thuế và kế toán thuế.

  7.4 Lớp Đào tạo nghề kế toán 6 tháng, nội dung gồm 5 phần: Kế toán tổng hợp, Thực hành ghi sổ kế toán, Kế toán Máy, Nghiệp vụ thuế và Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính.

 1. Kế toán Hành chính sự nghiệp (KTH 42), Học T7 và CN.Nội dung gồm 2 phần: 1) Kế toán Hành chính sự nghiệp, 2) Hướng dẫn Thực hành ghi sổ Kế toán HCSN.
 2. Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính (BCTC 70). Học 8 buổi vào tối 3,5 hoặc chiều Thứ 7 và ngày Chủ nhật hàng tuần. 
 3. Marketing và Bán hàng (Mar 137): học 15 buổi, vào các buổi tối thứ 3,5

http://ttdaotaolientuc.neu.edu.vn/marketing-ban-hang.html

 1. Quản trị điều hành cấp cao, học tối 2-4-6

http://ttdaotaolientuc.neu.edu.vn/quan-tri-dieu-hanh-cap-cao.html

 1. Quản trị điều hành doanh nghiệp - CEO, học tối 2-4-6 http://ttdaotaolientuc.neu.edu.vn/quan-tri-dieu-hanh-doanh-nghiep-ceo.html
 2. Quản lý Kinh tế tài chính (QLKT 11), học 6 tháng, học buổi tối hoặc T7,CN.
 3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý Kinh tế và Tài chính, học tối 2-4-6

http://ttdaotaolientuc.neu.edu.vn/quan-tri-dieu-hanh-cap-cao.html

 Khai giảng và tổ chức lớp học có thể sau thời gian dự kiến nếu trong trường hợp lớp học không đủ quy mô đào tạo.       

LIÊN HỆ: văn phòng tuyển sinh của Trung tâm: Đăng ký tư vấn online bấm vào ĐÂY

+Văn phòng: Phòng 101, nhà 12, Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội. ĐT: 024.38693612. 

+Văn phòng: Phòng 109, Nhà 9, Trường Đại học KTQD. ĐT: 024.36283102. 

Hotline, zalo: 0817.000.093

Website: www.ttdaotaolientuc.neu.edu.vn Email: ttdaotaolientuc.dhktqd@gmail.com

 
new_lien_quan
Khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng quản trị điều hành dành cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam
Khai giảng tháng 10-2023
Lịch học ngày 20/9/2023 các lớp: Ké toán trưởng, Quản trị DN, Marketing, Kế toán viên, Kế toán tổng hợp thực hành.
KHAI GIẢNG THÁNG 9-2023
Lịch học ngày 16/8/2023 các lớp: Ké toán trưởng, Quản trị DN, Marketing, Kế toán viên, Kế toán tổng hợp thực hành.