Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

09:49 - 11/09/2020

Tin cùng chuyên mục
Tuyển sinh KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN TRƯỞNG, MARKETING, QUẢN TRỊ KINH DOANH. KG ngày 27.10.2020
Lịch học ngày 15.10.2020 Các lớp Kế toán tổng hợp thực hành, Nghề kế toán, Kế toán thuế, Kế toán trưởng, Quản lý kinh tế
Khai giảng Lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, ngày 20.10.2020 và 24.10.2020 tại Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
Quản lý kinh tế tài chính, Khai giảng 20/10/2020 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
Thông báo về lịch xác nhận nhập học, nhập học và lịch trình sau khi nhập học đối với sinh viên ĐHCQ khóa 62