Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

CHƯƠNG TRÌNH 

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 I.Giới thiệu chương trình

Ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng: con người trở thành “tài sản” quý giá nhất, sức mạnh lớn lao nhất của doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp biết tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, tạo môi trường làm việc tốt cùng với cơ chế tạo động lực cho người lao động đủ hấp dẫn thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ thành công cho dù nền kinh tế vĩ mô có trải qua những giai đoạn cung bậc thăng trầm khác nhau.

Khi mà nền kinh tế có nhiều bất ổn thì vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ nhân sự trình độ cao càng được phát huy và nâng cao hơn bao giờ hết. Những định hướng chiến lược, quyết sách đúng đắn của lãnh đạo cao cấp, phương pháp làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự là tiền đề quan trọng dẫn đến thành công của doanh nghiệp.

Thực tế các doanh nghiệp đã cho thấy, hầu hết cán bộ hiện nay đang phụ trách công tác quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp là trái ngành đào tạo, bằng kinh nghiệm nhưng thiếu đi những kiến thức và kỹ năng căn bản của nghề nghiệp. Để bù đắp những thiếu hụt đó cũng như bổ sung những kiến thức hiện đại nhất về quản trị nhân sự, chương trình “Quản trị nguồn nhân lực” trân trọng giới thiệu cho toàn thể học viên quan tâm.

II.Mục tiêu của khóa học

-Cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản của Nghề quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp

-Cung cấp và trao đổi kinh nghiệm về quản trị nhân sự với các tình huống trong thực tiễn về quản lý nhân sự được rút ra thành các bài học cho lãnh đạo doanh nghiệp và các quản lý nhân sự chuyên nghiệp.

III.Đối tượng tham dự

-Nhân viên, cán bộ quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác;

-Cán bộ lãnh đạo các cấp trong doanh nghiệp có quản lý nguồn nhân lực;

-Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu bổ sung kiến thức về quản lý nguồn nhân lực.

IV.Nội dung cơ bản của chương trình

1.Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

-Một số khái niệm cơ bản

-Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực

-Đối tượng của quản trị nguồn nhân lực

-Vai trò của quản trị NNL

-Các trường phái quản trị nguồn nhân lực

2.Nội dung quản trị nguồn nhân lực

a.Hoạch định phát triển nguồn nhân lực

-Một số vấn đề cơ bản về hoạch định

-Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

+Xây dựng chiến lực phát triển nguồn nhân lực

Nhận dạng chiến lược kinh doanh

Phân tích môi trường kinh doanh

Xác định mục tiêu chiến lược phát triển NNL

Các chính sách phát triển NNL

+Triển khai chiến lược phát triển NNL

Các chương trình thuộc chiến lược phát triển NNL

  • Chương trình chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và công việc
  • Chương trinh xây dựng từ điển, khung năng lực
  • Chương trình xây dựng hệ thống quy trình, quy chế quản lý nguồn nhân lực
  • Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nguồn nhân lực

Lập quy hoạch phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng kế hoạch hành động phát triển NNL

b.Tuyển dụng nhân sự và giảm nhân sự

-Mục tiêu, yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của tuyển dụng

-Lập kế hoạch tuyển dụng

+Xác định nhu cầu tuyển dụng

+Xác định chỉ tiêu tuyển dụng và nguồn tuyển dụng

+Xác định phương thức tuyển dụng và công cụ tuyển chọn

+Xác định thời gian tuyển dụng

+Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng

-Quy trình tuyển dụng

-Giảm nhân sự

+Mục địch, yêu cầu, điều kiện, tiêu chí giảm nhân sự

+Lập kế hoạch giảm nhân sự

+Quy trình giảm nhân sự

c.Sắp xếp, bố trí lao động

-Khái quát về sắp xếp, bố trí lao động

-Quy trình về sắp xếp, bố trí lao động

d.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Khái quát về đào tạo và phát triển

-Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

-Chuẩn bị đào tạo

-Tổ chức đào tạo

-Công tác sau đào tạo

đ.Đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Khái quát về đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Lập kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện công việc

-Tổ chức triển khai đánh giá

-Ứng dụng kết quả đánh giá hiệu quả công việc

e.Trả lương, thưởng và phúc lợi

-Khái quát về lương, thưởng, phúc lợi

-Xây dựng quy chế trả lương

-Trả lương, thưởng...

IV.Thời gian học: 3 buổi (mỗi buổi 3 tiết)

  1. Địa điểm học: Tại Nhà 12, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.
  2. Giảng viên: Các thầy cô có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp.

VII. Chứng nhận: Cuối khóa học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC-ĐH KTQD.
VIII. Liên hệ: Cơ sở 1: Trụ sở chính, phòng 101 nhà 12, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. ĐT: 024.38693612 ; 0942098638
            +Phòng tuyển sinh 101, giảng đường B2, Trường Đại học KTQD. ĐT: 024.36283102
            Cơ sở 2: số 479 Hoàng Quốc Việt. ĐT: 024.32121005 / Hotline: 0911.552.996
            Email: ttdaotaolientuc.dhktqd@gmail.com
            Website: ttdaotaolientuc.neu.edu.vn  hoặc ketoankinhtequocdan.com.vn