Quản lý Tài chinh Kế toán

Quản lý Tài chinh Kế toán

Học phí: 7,000,000

CHƯƠNG TRÌNH

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

  1. MỤC ĐÍCH

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa được đào tạo về tài chính, kế toán nên gặp rất nhiều khó khăn khi điều hành doanh nghiệp và ra nhiều quyết định sai lầm. Trước thực tiễn trên, Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thiết kế Chương trình “Quản lý tài chính- Kế toán” nhằm mục đích để bổ sung kiến thức cho các nhà lãnh đạo.

  1. NỘI DUNG

Các học viên được học các chuyên đề sau:

1.Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp ( học với lớp Kế toán trưởng) (1 tuần)

2.Quản lý tài chính trong doanh nghiệp ( học với lớp Kế toán trưởng) (1 tuần)

3.Thẩm định Các dự án đầu tư ( học với lớp Kế toán trưởng) ( 1 tuần)

4.Kiểm toán báo cáo tài chính ( học với lớp Kế toán trưởng) ( 1 tuần)

5.Kế toán quản trị trong doanh nghiệp ( Học với lớp Kế toán Kế toán trưởng) (2 tuần)

6.Kế toán tài chính trong doanh nghiệp ( học cùng lớp Kế toán tổng hợp) (8 tuần)

7.Kế toán hành chính sự nghiệp ( Học lớp Kế toán HCSN) ( 8 tuần )

8.Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính ( Học với lớp ĐTN Kế toán) ( 3 tuần)

9Thi tốt nghiệp hoặc viết bài luận. (2 tuần)

III. THỜI GIAN HỌC: Các bạn học viên sẽ được học trong 6,5 tháng, Học cùng với các Lớp Kế toán trưởng, Đào tạo Nghề kế toán, Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính. 

  1. GIẢNG VIÊN: Giảng viên có kiến thức, thực tiễn trong giảng dạy
  2. THỜI GIAH HỌC: Học viên được học theo các chuyên đề, lịch học linh hoạt.
  3. HỌC PHÍ: Học phí toàn khóa học 7.000.000đồng/học viên

VII: CHỨNG CHỈ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ của Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

VIII. LIÊN HỆ

1.Tại ĐH KTQD 207 Giải phóng, Hà Nội: gần cầu Đi bộ Trần Đại Nghĩa;

+Trụ sở chính: Phòng 101 Nhà 12 ĐT: 024.38693612;
+VP: Phòng 101, giảng đường B2, ĐHKTQD ĐT: 024.36283102.
2. Số 479 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN ĐT: 024.32121005

GIÁM ĐỐC     

TS Trần Ngọc Thìn