Quản lý Kinh tế tài chính.

Quản lý Kinh tế tài chính.

Học phí: 7,000,000

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

 CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ, TÀI CHÍNH

 I. MỤC ĐÍCH

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp chưa được đào tạo về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán nên gặp rất nhiều khó khăn khi điều hành hoạt động của đơn vị mình và ra nhiều quyết định sai lầm. Trước thực tiễn trên, Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thiết kế Chương trình “Quản lý Kinh tế, tài chính” nhằm mục đích để bổ sung kiến thức cho các nhà quản lý, sẽ làm quản lý.

II. ĐỐI TƯỢNG

Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng phó các bộ phận quản lý, chuyên viên, trợ lý, thư ký giám đốc thuộc các thành phần kinh tế:

Giám đốc, Phó giám đốc, Viện trưởng, Phó viện trưởng, Trưởng khoa, Phó Khoa, Phòng, Ban trong các Bệnh viện, Trường học, các vụ, viện.. trong các đơn vị nhà nước, hành chính sự nghiệp, đơn vị công lập:

Các đối tượng khác có nhu cầu.

III. NỘI DUNG

Phần I: Quản lý tài chính, Kế toán ( học 2,5 đến 3 tháng, cùng với chương trình Kế toán trưởng)

STT Chuyên đề
1Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
2Quản lý tài chính trong doanh nghiệp
3Thẩm định Các dự án đầu tư
4Kế toán tài chính trong doanh nghiệp
5Kế toán quản trị trong doanh nghiệp
6Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
7Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính

Phần II: Quản lý, điều hành đơn vị ( học 2,5 tháng đến 3 tháng cùng với Chương trình Quản trị kinh doanh)

STTChuyên đề
1Tổng quan về quản trị, quản lý
2Hợp đồng kinh tế và kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh tế
3Kỹ năng mềm trong quản lý ( Kỹ năng lãnh đạo)
4Quản trị marketing, truyền thông
5Quản trị nguồn nhân lực
6Quản trị kinh doanh hiện đại
7Quản trị Hậu cần (logistics)
8Quản trị tài chính

Phần III: Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước ( 2 tuần )

STTChuyên đề
1Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc.
2Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Học viên kết thúc khóa học: Thi kiểm tra và Viết chuyên đề tốt nghiệp ( 2 tuần)

IV. THỜI GIAN HỌC: Các bạn học viên sẽ được học trong 6,5 tháng. Lịch học sẽ được sắp xếp học buổi tối hoặc cuối tuần Thứ 7 và CN.

V. GIẢNG VIÊN: Giảng viên có kiến thức, thực tiễn trong giảng dạy.

VI. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP: Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với trao đổi với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.

VII.QUI ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ: Trong quá trình học, học viên phải đảm bảo thời gian học tập theo qui định và tham dự các kỳ thi, kiểm tra. Kết quả đạt yêu cầu trở lên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa “Bồi dưỡng kiến thức về Quản lý Kinh tế, Tài chính” của trường Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trong toàn

VIII. LIÊN HỆ  Cơ sở 1. Tại ĐH KTQD 207 Giải phóng, Hà Nội: gần cầu Đi bộ Trần Đại Nghĩa;

+Trụ sở chính: Phòng 101 Nhà 12 ĐT: 024.38693612;  0942098638
+VP: Phòng 101, giảng đường B2, ĐHKTQD ĐT: 024.36283102.
Cơ sở 2. Số 479 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN ĐT: 024.32121005