Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Học phí: 1,500,000

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

CHƯƠNG TRÌNH

LẬP, ĐỌC, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

I. Giới thiệu và mục đích của chương trình:

 Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp là trách nhiệm và cần thiết không chỉ của nhân viên kế toán, quản lý tài chính mà còn cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn chính xác, khách quan về hoạt động sản xuất kinh doanh, về “sức khỏe” tài chính thông qua các bản báo cáo cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, từ đó doanh nghiệp sẽ điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí, tài chính, lưu chuyển tiền tệ nhằm bảo đảm tính hiệu quả của hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Chương trình “Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp” trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết và tập trung vào những nội dung cốt nõi thông qua bài giảng sinh động bởi các giảng viên có trình độ và kinh nghiệm lâu năm trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp. Đồng thời chương trình còn cập nhật những văn bản chế độ chính sách mới về tài chính và kế toán có liên quan của Bộ Tài chính.

II. Đối tượng tham dự:

- Nhân viên kế toán, quản lý tài chính của các doanh nghiệp;

- Các nhà quản lý doanh nghiệp;

- Các nhà đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán;

- Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu về báo cáo tài chính.

III. Nội dung chương trình:

1. Tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC).

1.1. Cập nhật chế độ BCTC doanh nghiệp hiện hành (Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày BCTC)

1.2. Yêu cầu đọc hiểu BCTC.

1.3. Mục đích, trình tự và phương pháp kiểm tra BCTC.

1.4. Phương pháp phân tích BCTC.

2. Bảng Cân đối kế toán.

2.1. Khái niệm, kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán

2.3. Đọc, kiểm tra và phân tích Bảng cân đối kế toán

2.3. Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp đặc thù

3. Báo cáo kết quả kinh doanh.

3.1. Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh

3.2. Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh

3.3. Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp đặc thù

4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

4.1. Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4.2. Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

4.3. Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp đặc thù

5. Thuyết minh báo cáo tài chính

5.1. Khái niệm, nội dung Thuyết minh báo cáo tài chính

5.2. Đọc, kiểm tra Thuyết minh báo cáo tài chính

4.3. Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình doanh nghiệp đặc thù

6. Bài tập thực hành đọc hiểu, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính (Có báo cáo tài chính mẫu của DN sản xuất cho trước).

7. Thời gian học: 8 buổi (3 tuần, học vào Chiều T7 và CN hoặc tối 3,5, chiều t7)

8. Địa điểm học: Tại Nhà 12, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

9. Liên hệ:

Cơ sở 1: Tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

+ Văn phòng Trụ sở chính: Phòng 101 nhà 12, ĐHKTQD   ĐT: 024.38693612 ; 0942098638

+ Văn phòng tuyển sinh: Phòng101 Giảng đường B2, ĐT: 024.36283102 ;

Cơ sở 2: số 479 Hoàng Quốc Việt. ĐT: 024.32121005 / 0911.552.996

Email: ttdaotaolientuc.dhktqd@gmail.com

Web: ttdaotaolientuc.neu.edu.vn  

 GIÁM ĐỐC   

TS Trần Ngọc Thìn