Lịch học Các lớp Kế toán, Quản trị KD và Marketing, Kế toán trưởng Học ngày 18.09.2019

Lịch học Các lớp Kế toán, Quản trị KD và Marketing, Kế toán trưởng Học ngày 18.09.2019

15:13 - 12/09/2019

 ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC                  

                   --------------------

LỊCH HỌC

Các lớp Kế toán, Quản trị kinh doanh và Marketing, khóa khai giảng 12/09/2019

Bắt đầu học theo lịch Thứ 4, ngày 18/09/2019, Các bạn có nhu cầu học tiếp tục đăng ký.

( Giảm 10% HP cho sinh viên CQ, 10% cho đăng ký nhóm từ 5 bạn.)

 TT

Tên lớp (Ký hiệu lớp)

Học buổi

Ngày bắt đầu học

Giảng đường

1

Kế toán trưởng, K95 (KTT95)

Tối 2,3,5,6

Theo Thời khóa biểu kèm theo (học theo chuyên đề) Đăng ký học ngay

Phòng 202, Nhà 12

2

Kế toán trưởng, K25 (KTT25)

Thứ 7, CN

Học ngày Thứ 7, CN tại 479 Hoàng Quốc Việt, Khai giảng: 21/9/2019

479 Hoàng Q Việt

3

Quản trị kinh doanh, K207 (QTKD207)

Tối 2,4,6

Đăng ký học ngay, không phải chờ lớp, Nhập học Thứ 2 hàng tuần

Phòng 117 nhà 12

4

Kế toán tổng hợp, K299A (KTV299A-Tối)

Tối 2,4,6

Bắt đầu học từ tối Thứ 4, ngày 18/09/2019

(Phần Kế toán tổng hợp học tối 3b/tuần)

Phòng 118, Nhà 12

5

Đào tạo nghề Kế toán, K210A (ĐTN210A) (Các lớp 2,5 tháng + 3 tháng + 4 tháng và 6 tháng học chung phần Kế toán tổng hợp)

Tối 2,4,6

6

Marketing và Bán hàng, K118 (Mar118)

Tối 3,5

Học tối Thứ 3 ngày 24/9/2019

Phòng 117 nhà 12

7

Kế toán máy, Khóa 178+ ĐTN 208 (A+B)

Tối 2,4,6

Học Thứ 4, ngày 18/9/2019

Phòng 101, Giảng đường B2

8

Phân tích Báo cáo tài Chính + ĐTN 207 (A+B)

Tối 3,5, Chiều T7

Học Thứ 3 ngày 01/10/2019

Tại phòng 118 Nhà 12.

9

Kế toán Hành chính sự nghiệp, khóa 32

T7 và CN

Học chiều thứ 7 và CN, học 21/9/2019

Phòng 117 nhà 12

LIÊN HỆ: + Trụ sở chính: Phòng 101, nhà 12 Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội - ĐT: 024.38693612, 0942098638
 + VPTS 101, giảng đường B2, trường ĐHKTQD - ĐT: 024.36283102; 0983616184
 Số 479 Hoàng Quốc Việt - ĐT: 024.32121005 / Hotline: 0911.552.996

Tin cùng chuyên mục
KHAI GIẢNG ngày 01.10.2020: Lớp Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tiếng Anh ( IELTS, TOEIC)
Báo cáo tài chính, học ngày 01/10/2020 ( Lập, Đọc, Kiểm tra, Phân tích Báo cáo tài chính)
Lịch học ngày 23/09/2020 Lớp Kế toán tổng hợp, Nghề kế toán, Quản trị KD, Marketing, Báo cáo TC, Kế toán trưởng
KHAI GIẢNG ngày 17.9.2020: Lớp Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tiếng Anh ( IELTS, TOEIC)
Tuyến sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, Tháng 9.2020