LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 30/05/2022 - 05/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 30/05/2022 - 05/06/2022

18:48 - 29/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 30/05/2022 - 05/06/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ.

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

30/531/501/602/603/604/605/6

P101

Sáng

Thủy Linh

Thủy

Huyền

Thủy

Huyền 

Chiều

 Huyền Thủy

Huyền

Linh

Linh

Linh 

Tối

 HuyềnThủyLinhHuyềnThủy  

N9-109

Sáng

AnhHuyền

Anh

Linh

Anh

  

Chiều

 Linh Linh

Linh

Thủy

Huyền

  

HQV

Sáng

 Linh V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

 V Thủy 

Chiều

V Thủy V Thủy 

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022