LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/04/2022 - 29/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/04/2022 - 29/04/2022

21:21 - 24/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/04/2022 - 29/04/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ.

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Lưu ý: Cán bộ chủ nhiệm lớp lưu ý các lớp đi học trở lại

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

25/4

26/4

27/4

28/4

29/4

23/4

24/4

P101

Sáng

Anh

Linh

Huyền

Anh

Huyền

  

Chiều

Huyền

Anh

Linh

Huyền

Anh

  

Tối

Anh

Huyền

Thủy

Linh

Anh

  

N9-109

Sáng

Thủy

Thủy

Anh

Thủy

Thủy

  

Chiều

Linh

Huyền

Thủy

Linh

Linh

  

HQV

Sáng

Linh

V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

  

Chiều

V Thủy

V Thủy

V Thủy

V Thủy

V Thủy

  
Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022