LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/05/2022 - 29/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/05/2022 - 29/05/2022

17:04 - 22/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 23/05/2022 - 29/05/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ.

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

- Họp đơn vị: 9g ngày 23.5.2022 tại Phòng 200 Nhà 12, Thành phần: Toàn thể cán bộ đơn vị.

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

23/524/525/526/527/528/529/5

P101

Sáng

Anh Linh

Anh

Huyền

Thủy

Linh 

Chiều

 Huyền Thủy

Huyền

Linh

Anh

Thủy 

Tối

 LinhAnhThủyHuyềnAnh  

N9-109

Sáng

 Thủy Anh

Thủy

Anh

Huyền

  

Chiều

 Linh Huyền

Linh

Thủy

Linh

  

HQV

Sáng

  V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

 V Thủy 

Chiều

V Thủy V Thủy 

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022