LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/06/2022 - 26/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/06/2022 - 26/06/2022

21:15 - 19/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 20/06/2022 - 26/06/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ. Đảm bảo văn phòng tuyển sinh luôn có người trực, 

Lưu ý Khai giảng Thứ 5 ngày 23.6.2022

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

20/621/622/623/624/625/626/6

P101

Sáng

AnhLinhThủyHuyềnAnhThủy 

Chiều

HuyềnThủyAnhLinhHuyềnLinh 

Tối

LinhHuyềnThủyAnhHuyền  

N9-109

Sáng

ThủyAnh

Huyền

Anh

Thủy

  

Chiều

 LinhHuyền

Linh

Thủy

Linh

  

HQV

Sáng

 Linh V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

 V Thủy 

Chiều

V Thủy V Thủy 

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022