LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/04/2022 - 24/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/04/2022 - 24/04/2022

22:38 - 17/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/04/2022 - 24/04/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ.

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Lưu ý: Cán bộ chủ nhiệm lớp lưu ý các lớp đi học trở lại

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

18/4

19/4

20/4

21/4

22/4

23/4

24/4

P101

Sáng

Anh

Huyền

Huyền

Linh

Anh

Linh

 

Chiều

Anh

Linh

Huyền

Anh

Linh

 Huyền

 

Tối

Huyền

Linh

Anh

Linh

Anh

 

 

N9-109

Sáng

Huyền

Anh

Anh

Huyền

Thủy

 

 

Chiều

Linh

Huyền

Linh

Thủy

Thủy

 

 

HQV

Sáng

Linh

V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

V Thủy

 

Chiều

V Thủy

V Thủy

V Thủy

V Thủy

V Thủy

V Thủy

------

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022