LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/05/2022 - 22/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/05/2022 - 22/05/2022

15:56 - 16/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 16/05/2022 - 22/05/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ.

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Lưu ý: Cán bộ chủ nhiệm lớp lưu ý các lớp đi học trở lại

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

16/5

17/5

18/5

19/5

20/5

21/5

22/5

P101

Sáng

 Huyền Linh

Thủy

Linh

Anh

Anh 

Chiều

 Anh Thủy

Linh

Huyền

Thủy

Huyền 

Tối

 HuyềnThủyLinhAnhHuyền  

N9-109

Sáng

 Thủy Anh

Anh

Anh

Linh

  

Chiều

 Linh Huyền

Huyền

Thủy

Linh

  

HQV

Sáng

 Linh V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

 V Thủy 

Chiều

 V ThủyV Thủy 

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022