LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/06/2022 - 19/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/06/2022 - 19/06/2022

22:09 - 12/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/06/2022 - 19/06/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ. Đảm bảo văn phòng tuyển sinh luôn có người trực, 

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

13/614/615/616/617/618/619/6

P101

Sáng

AnhHuyền

Thủy

Huyền

Anh

Huyền 

Chiều

ThủyLinh

Linh

Thủy

Linh

Thủy 

Tối

LinhHuyềnThủyAnhLinh  

N9-109

Sáng

HuyềnAnh

Huyền

Anh

Huyền

  

Chiều

 LinhThủy

Anh

Linh

Thủy

  

HQV

Sáng

 Linh V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

 V Thủy 

Chiều

V Thủy V Thủy 

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022