LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/06/2022 - 12/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/06/2022 - 12/06/2022

18:35 - 05/06/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 06/06/2022 - 12/06/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ. Đảm bảo văn phòng tuyển sinh luôn có người trực, 

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

6/67/68/69/610/611/612/6

P101

Sáng

Thủy Linh

Anh

Huyền

Anh

Thủy 

Chiều

 Huyền Huyền

Thủy

Linh

Linh

Huyền 

Tối

 ThủyLinhHuyềnAnhLinh  

N9-109

Sáng

AnhThủy

Huyền

Anh

Huyền

  

Chiều

 Linh Anh

Linh

Thủy

Thủy

  

HQV

Sáng

 Linh V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

 V Thủy 

Chiều

V Thủy V Thủy 

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022