LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/10/2022 - 10/07/2022

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/10/2022 - 10/07/2022

16:46 - 03/07/2022

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/10/2022 - 10/07/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ. Đảm bảo văn phòng tuyển sinh luôn có người trực, 

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

4/75/76/77/78/79/710/7

P101

Sáng

AnhThủyHuyềnLinhHuyềnLinh 

Chiều

ThủyLinhLinhThủyThủyThủy 

Tối

AnhLinhThủyHuyềnHuyền  

N9-109

Sáng

HuyềnAnh

Thủy

Anh

Thủy

  

Chiều

 LinhHuyền

Anh

Huyền

Linh

  

HQV

Sáng

 Linh V Thủy

 Linh

V Thủy

Linh

 V Thủy 

Chiều

V Thủy V Thủy 

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022