LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/05/2022 - 08/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/05/2022 - 08/05/2022

18:20 - 03/05/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/05/2022 - 08/05/2022

Yêu cầu Nhân viên đi làm đúng giờ.

Khi không có lịch trực. Cán bộ, Nhân viên  phải thực hiện công tác chuyên môn đã được phần công

Lưu ý: Cán bộ chủ nhiệm lớp lưu ý các lớp đi học trở lại

Văn phòng

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

C Nhật

Ngày

2/5

3/5

4/5

5/5

6/5

7/5

8/5

P101

Sáng

  

Huyền

Thủy

Huyền

 Thủy 

Chiều

  

Linh

Huyền

Anh

 Huyền 

Tối

   LinhHuyền  Thủy  

N9-109

Sáng

  

Thủy

Linh

Thủy

  

Chiều

  

Anh

Anh

Linh

  

HQV

Sáng

  

 Linh

V Thủy

Linh

  

Chiều

  

V Thủy

V Thủy

V Thủy

Tin cùng chuyên mục
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/08/2022 - 21/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 08/08/2022 - 14/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/08/2022 - 07/08/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/07/2022 - 31/07/2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 18/07/2022 - 24/07/2022