Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

TUYỂN SINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

-Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Doanh nghiệp và Đơn vị hành chính sự nghiệp (ĐVHCSN) theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính.

-Nhằm đáp ứng nhu cầu của các học viên, Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân mở các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:
1.Đối tượng học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 

-Là Kế toán trong các Cơ quan Nhà nước, các đơn vị Trực thuộc Bộ, Ban, Ngành, Các đị phương… các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Trung tâm, Trường học, Bệnh viện công lập, đơn vị nghiên cứu…sử dụng ngân sách nhà nước.

-Những người có đủ 2 điều kiện dưới đây: (1) Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán – Kiểm toán (2) Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác Kế toán thực tế trở lên.Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác Kế toán thực tế trở lên.

2.Thời gian đào tạo: Học vào Thứ 7 và Chủ Nhật

-Lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp học 2- 3 tháng theo qui định của Bộ Tài chính

3.Giảng viên: là Giáo sư, tiến sĩ, Thạc sĩ và các giảng viên của Đại học kinh tế quốc dân.

4.Học phí lớp học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 3.000.000 VNĐ (Bao gồm kinh phí đào tạo và Cấp chứng chỉ)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

-Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

-Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

-Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Ôn tập và thi Phần I

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

-Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

-Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

-Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

-Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

-Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp

-Ôn tập và thi Phần II

5.Địa điểm lớp học chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tại 207 Giải Phóng, Hà Nội

6.Chứng chỉ: học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp theo qui định của Bộ Tài chính.

LIÊN HỆ: Cơ sở 1: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội:
+ Trụ sở chính, phòng 101 nhà 12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
ĐT: 024.38693612 / 0942.098.638
+ Phòng tuyển sinh 101, giảng đường B2, Trường Đại học KTQD. ĐT: 024.36283102
- Cơ sở 2: Số 479 Hoàng Quốc Việt. ĐT: 024.32121005 / Hotline: 0911.552.996
Email: ttdaotaolientuc.dhktqd@gmail.com
Website: ttdaotaolientuc.neu.edu.vn hoặc ketoankinhtequocdan.com.vn