KẾ TOÁN MÁY

KẾ TOÁN MÁY

Học phí: 1,300,000

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

 CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRÊN MÁY

(Thực hành Kế toán trên phần mềm kế toán)

1- Mục tiêu:

Trang bị một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về việc hạch toán kế toán doanh nghiệp có sự trợ giúp của máy tính với tư cách sử dụng công cụ hiện đại trong quá trình hạch toán.

2- Đối tượng:

Bao gồm những học viên đã học xong chương trình kế toán và máy tính cơ bản:

- Kế toán trưởng , kế toán viên.

- Cán bộ quản lý và nghiệp vụ kinh doanh.

- Lực lượng lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm hoặc chuyển đổi sang công việc có sử dụng kế toán trên máy vi tính.

- Sinh viên năm thứ 3 - 4 của các ngành thuộc khối kinh tế.

3- Nội dung:

3.1.Giới thiệu tổng quan về chương trình kế toán máy

3.2.Giới thiệu tổng quan và tổ chức chương trình kế toán trên máy. Vào ra chương trình. Xây dựng danh mục từ điển. Vào số liệu . In báo cáo đầu tháng

3.3.Kế toán tiền mặt và ngân hàng

3.4.Quản lý hàng tồn kho A

3.5.Bán hàng và công nợ phải thu

3.6.Mua hàng và công nợ phải trả

3.7.Quản lý hàng tồn kho B

3.8.Kế toán tổng hợp

3.9.Kế toán chi phí và giá thành

3.10.Quản lý tài sản cố định

3.11.Ôn tập, hỏi đáp

3.12.Thi

4- Giảng viên:

 Các giảng viên là các thầy cô có trình độ ThS, TS,…có kinh nghiệm thực tiễn.

5- Phương pháp và thời gian:

Học viên học tập lý thuyết và thực hành trên máy

Học viên có kết quả học tập từ trung bình trở lên được cấp chứng chỉ tốt nghiệp của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân

6- Thời gian:

Lớp học tập trung trong thời gian 10 buổi (mỗi buổi 180 phút)

Giảng lý thuyết 8 buổi, 1 buổi học viên tự làm bài tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên, 1 buổi hệ thống và thi.

7- Địa điểm học:

Nhà 12 trường Đại học Kinh tế quốc dân 

8- Chứng chỉ:

Cuối khóa học viên học đủ thời gian quy định và kết quả thi đạt yêu cầu trở lên Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc.

9- Liên hệ: Cơ sở 1: Tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

+ Văn phòng Trụ sở chính: Phòng 101 nhà 12,  ĐT: 024.38693612 , 0817000093

+ Văn phòng tuyển sinh: Phòng101 Giảng đường B2, ĐT: 024.36283102

Cơ sở 2: số 479 Hoàng Quốc Việt. ĐT: 024.32121005 / 0911.552.996

Email: ttdaotaolientuc.dhktqd@gmail.com

Web: ttdaotaolientuc.neu.edu.vn     

 GIÁM ĐỐC

TS Trần Ngọc Thìn