Giới thiệu trung tâm

Giới thiệu trung tâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 

CONTINUOUS TRAINING CENTRE (CTC)

 1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Đào tạo Liên tục, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trung tâm Đào tạo Liên tục có tiền thân là Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thành lập ngày 21/8/1990 bởi quyết định số: 1044/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo yêu cầu nhiệm vụ mới, để tiếp cận và thụ hưởng dự án của SIDA ( Thuỵ Điển ), trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và cán bộ Quản lý và Quản trị kinh doanh được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định số: 329/QĐ-TCCB ngày 23 /2/1993 đổi tên thành Viện Quản trị Kinh doanh có chức năng và hai mảng nhiệm vụ cơ bản là:

1. Đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh;

2. Đào tạo bồi dưỡng các khoá học ngắn hạn về kinh tế, kế toán và quản trị kinh doanh.

 Trước sự phát triển và gia tăng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, ngày 17/1/2001, tại quyết định số: 173 /QĐ-TCCB, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân tách bộ phận đào tạo ngắn hạn của Viện Quản trị kinh doanh để thành lập Trung tâm Đào tạo Liên tục. Trung tâm Đào tạo Liên tục được thành lập có chức năng tổ chức, quản lý mảng đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ của trường đại học Kinh tế quốc dân.
Từ khi thành lập ( 21/8/1990 ) đến nay (3/2011), trung tâm đã đào tạo được 36 khoá kế toán trưởng, 158 khoá kế toán tổng hợp, 84 khoá Nghề kế toán, 90 khoá Quản trị kinh doanh và nhiều khoá học khác với khoảng trên 70 000học viên. Chất lượng của chương trình của trung tâm cũng không ngừng được nâng cao đã đáp ứng được yêu cầu của xã hội, phương pháp đào tạo cũng không ngừng được cải tiến, cơ sở vật chất của trung tâm từng bước hoàn thiện với phòng học khang trang, trang thiết bị âm thanh hiện đại và điều hoà nhiệt độ. Trung tâm đã xây dựng và phát triển trang web để thực hiện chức năng thông tin và quản lý các chương trình của trung tâm để phục vụ người học tốt nhất. Trung tâm Đào tạo Liên tục là đơn vị đào tạo có danh tiếng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của các học viên học tập các chương trình ngắn hạn về kinh tế, kế toán và quản trị kinh doanh.
Trung tâm Đào tạo liên tục đạt được thành công là nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các đơn vị phòng ban chức năng, các khoa bộ môn trong trường và Viện Quản trị Kinh doanh, đặc biệt là sự cộng tác nhiệt tình của các thấy cô là các GS, PGS, TS, ThS trong và ngoài trường.

2. Mục tiêu của trung tâm
- Xây dựng trung tâm trở thành đơn vị đào tạo ngắn hạn có danh tiếng và uy tín cao.
- Phát triển toàn diện trung tâm về đội ngũ, chất lượng phục vụ, chất lượng chương trình, chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất.
- Tăng dần đóng góp về tài chính với trường.
3. Sứ mạng của trung tâm
Kết nối Nhà trường với doanh nghiệp với người sử dụng lao động thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng hiện đại, linh hoạt, cập nhật và theo yêu cầu của thị trường lao động.
4. Tầm nhìn
Trung tâm sẽ trở thành một trung tâm đào tạo ngắn hạn có danh tiếng, tin cậy trên cả nước và khu vực vào những năm 2010-2030 với các chương trình phong phú và phương pháp đào tạo hiện đại.
5. Chức năng

( Trích theo QĐ số: 92/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 19/01/2011 của Hiệu trưởng ĐH KTQD)

Là đầu mối tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn vể quản lý kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực khác được Hiệu trưởng giao. Cấp chứng chỉ của Trường cho học viên theo quy định của trường. Là đơn vị sự nghiệp xã hội hóa có thu, tự chủ, tự  đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có trụ sở riêng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản ( tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại các ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán của đơn vị sự nghiệp có thu.

6. Nhiệm vụ

( Trích theo QĐ số: 92/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 19/01/2011 của Hiệu trưởng ĐH KTQD)

1- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển toàn diện Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển Trường. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế, kế toán và quản trị kinh doanh cho các đối tượng có nhu cầu;

2- Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch. Ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế, kế toán và quản trị kinh doanh với các đơn vị có nhu cầu. Ký hợp đồng liên kết với các tổ chức có đủ điều kiện;

3- Đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khoa học kinh tế và quản trị kinh doanh theo ủy quyền của Trường:

4- Lập kế hoạch giảng dạy, điều phối giảng viên phục vụ cho giảng dạy. Tổ chức quản lý quá trình học tập, bồi dưỡng kiến thức nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả;
5- Tổ chức luyện thi vào đại học, sau đại học cho các đối tượng có nhu cầu. Tổ chức học tập chuyển đổi kiến thức cho sinh viên, học viên có nhu cầu và theo sự phân công của Hiệu trưởng;

6- Nghiên cứu cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Trung tâm.

7- Tăng cường khai thác nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức thu chi theo đúng quy tắc, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và quy định phân cấp tự chủ cho Trung tâm theo quyết định của Hiệu trưởng;

8- Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự và là đầu mối đại diện cho cá nhân quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng, tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành;

9- Tạo điều kiện và phối hợp hoạt động với các đoàn thể quần chúng trong Trung tâm;
10- Phối hợp với các đơn vị chức năng: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và lao động hợp đồng;

11- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định.

7. Phương châm hoạt động của trung tâm
Thứ nhất, “Kết nối Nhà trường với doanh nghiệp”
Một thực tế hiển nhiên rằng dù các trường đại học, cao đẳng, trung cấp…có cố gắng thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo…cũng không thể đáp ứng yêu cầu chi tiết, đa dạng của người sử dụng lao động. Các chương trình đào tạo của các trường thường thiếu sự linh hoạt và cập nhật là do cơ chế quản lý chương trình của Nhà nước đã làm cho chương trình đào tạo sơ cứng. Nếu muốn thay đổi khung, nội dung các chương trình cần nhiều thời gian, nhưng thực tế yêu cầu của người sử dụng lao động không thể chờ đợi các trường thay đổi. Như vậy, nhu cầu về bổ sung, cập nhật những kiến thức mới, những kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt kỹ năng mềm…luôn tồn tại khách quan cần được thoả mãn. Đây là cơ hội cho những cơ sở đào tạo như trung tâm Đào tạo liên tục. Vì vậy, Trung tâm Đào tạo liên tục xác định cho minh sứ mạng “kết nối Nhà trường với Doanh nghiệp”.
Thứ hai, “học viên là trung tâm”.
Đây thực sự được coi như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của trung tâm. Một hoạt động của trung tâm chỉ xoay quanh học viên, làm thế nào để mọi học viên đều cảm thấy thoả mãn và hài lòng sau khi tham dự các khoá học của trung tâm. Như vậy, trung tâm phải nỗ lực toàn diện từ việc liên tục cải tiến, hoàn thiện các chương trình, giáo trình tài liệu học tập, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thái độ và giao tiếp với học viên, chất lượng phương pháp dạy học, chất lượng cơ sở vật chất…
Như vậy, phương châm hoạt động của trung tâm được cụ thể bằng các thông điệp:
Chất lượng: tin cậy cho mọi người.
Môi trường hoạt động: trung tâm như là nhà.
Kỳ vọng: thoả mãn mọi nhu cầu.
Thái độ: Không bao giờ hài lòng với chính mình.          
8. Bốn lý do chính lựa chọn các chương trình đào tạo của trung tâm Đào tạo liên tục- ĐH Kinh tế quốc dân
( là những lý do mà chúng tôi tổng hợp từ kết quả điều tra học viên sau khi kết thúc khoá học )

1- Chương trình đào tạo

Điểm mạnh lớn nhất của trung tâm đó là các chương trình có chất lượng, linh hoạt và có tính thực tiễn cao. Chương trình đào tạo là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các thầy cô hàng đầu trường đại học Kinh tế quốc dân. Chương trình không ngừng được cải tiến cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn,  của học viên và thay đổi chính sách nhà nước.
2- Đội ngũ giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn.
 Đội ngũ giảng viên của trung tâm là các giáo sư, phó giáo sư, tiễn sỹ, thạc sỹ được lựa chọn từ các trường đại học và các bộ ban ngành, doanh nghiệp lớn thông qua phiếu điều tra học viên cuối khoá học, có thâm niên nhiều năm trong nghề, giàu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng sư phạm, có lòng nhiệt huyết và trách nhiệm cao. Nhiều giảng viên là những giảng viên giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi giảng dạy giỏi cấp Bộ và thành phố.
3- Phong cách phục vụ.
Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ trung tâm có trình độ, thái độ phong cách phục chuyên nghiệp, tận tình, niềm nở sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin, khó khăn với mong muốn phục vụ tốt nhất và làm hài lòng mọi học viên.
4- Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.
Phòng học khang trang, có điều hoà nhiệt độ, âm thanh tốt, máy chiếu…được coi là điều kiện tối thiểu phục vụ cho dạy và học đạt chất lượng.

                                                                                       TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC