I.       Quy định về quản lý học tập

1.      Mục tiêu

-         Giữ vững kỷ cương, môi trường học tập.

-         Bảo đảm chất lượng học tập các chương trình ngắn hạn tại Trung tâm.

2.      Trách nhiệm của học viên

-         Đăng ký học và nộp đầy đủ học phí theo thông báo tuyển sinh của Trung tâm.

-         Chấp hành sắp xếp lớp/khóa, lịch học của Trung tâm.

-         Chấp hành các quy định của Trung tâm vè thời gian học tập, văn hóa ứng xử, môi trường sư phạm trong trường học.

-         Giữ gìn và xuất trình thẻ học viên khi Trung tâm kiểm tra.

-         Để được cấp chứng chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, học viên phải:

 • Hoàn thành bài thi hoặc các chuyên đề đánh gia cuối khóa học.
 • Kết quả học tập phải đạt từ 5 điểm trở lên.
 • Nếu không đạt kết quả phải đăng ký và thi lại theo quy định của Trung tâm.

-         Cung cấp ảnh và thông tin cần thiết (theo mẫu) kịp thời để trung tâm làm chứng chỉ cho học viên.

-         Phản ánh những thắc mắc, phàn nàn về trung tâm đúng người có thẩm quyền (cán bộ phòng tuyển sinh hoặc lãnh đạo trung tâm)

3.      Quyền lợi và quyền hạn của học viên

-         Được cung cấp các dịch vụ đào tạo, dịch vụ phục vụ học tập theo đúng với cam kết của Trung tâm.

-         Được cung cấp những thông tin kịp  thời về lớp/khóa học trên các phương tiện thông tin của Trung tâm.

-         Được hướng dẫn, tư vấn nhữung vấn đề liên quan đến học tập tại trung tâm, được tông trọng theo chuyển mục đạo đức xã hội.

-         Phản ánh kịp thời và đề nghị giải quyết những vướng mắc, phàn nàn về giảng dạy, học tập với trung tâm.

-         Được quyền nhận xét, đánh giá về hoạt động đào tọa của trung tâm theo mẫu hoặc thông qua lãnh đạo trung tâm.

-         Được quyền lấy hóa đơn thu tiền (nếu cần).

-         Được quyền rút học phí, bảo lưu học, chuyền lớp/khóa theo quy định của trung tâm.

-         Được cấp chứng chỉ cuối khóa học nếu kết quả đạt yêu cầu trở lên, được cấp giấy xác nhân trong quá trình học hoặc xác nhận kết quả học tập (nếu cần).

4.      Quy định về thời gian học tập

-         Thời gian học:

 • Sáng từ 8h đến 11h
 • Chiều từ 14h đến 17h
 • Tối từ 18h đến 21h

(Trừ trường hợp đặc biệt có thông báo trước của Trung tâm)

-         Thời gian học viên học trên lớp: Không ít hơn 80% số thời gian học theo thông báo tuyển sinh của Trung tâm.

II.   Quy định về bảo lưu

1.      Mục đích

-         Bảo đảm quyền lợi cho học viên.

-         Thể hiện tính linh hoạt và ưu việt của các chương trình đào tạo tại Trung tâm

2.      Điều kiện

-         Có lý do hợp lý

-         Bảo lưu chỉ được thực hiện 01 lần (Trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Trung tâm quyết định)

3.      Địa điểm và thời gian học viên xin bảo lưu

-         Địa điểm: Tại các phòng Tuyển sinh của Trung tâm

-         Thời gian: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ tối thứ 7 và ngày Chủ nhật)

4.      Thời hạn bảo lưu

Tối đa là 1 năm kể từ ngày bảo lưu

5.      Quy trình cho bảo lưu

-         Học viên trình bày rõ lý do xin bảo lưu học tập cho cán bộ trực tuyển sinh. Lý do phải hợp lý, khách quan.

6.      Quy trình tiếp nhận học viên bảo lưu

-         Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày tủng tâm đồng ý cho bảo lưu, học viên có nhu cầu trở lại học tập mang thẻ học viên đến các phòng tuyển sinh của trung tâm để tái đăng ký học.

III.                        Quy định về chuyển lớp

 1. Mục đích

-         Bảo đảm quyền lợi cho học viên.

2.      Điều kiện

-         Có lý do hợp lý

-         Làm đơn xin chuyển lớp (theo mẫu) được lãnh đạo Trung tâm phê duyệt.

3.      Địa điểm và thời gian học viên xin chuyển lớp

-         Địa điểm: Các phòng tuyển sinh của Trung tâm. Tại phòng 101 Nhà 12 nếu việc chuyển lớp có phát sinh chênh lệch học phí.

-         Thời gian: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ tối thứ 7 và ngày chủ nhật)

4.      Thời hạn chuyển lớp

-         Trước khi học nếu chuyển lớp thuốc 2 chương trình khác nhau.

-         Không thời hạn nếu chuyển lớp thuộc cùng 1 chương trình

5.      Quy trình làm thủ tục chuyển lớp

-         Học viên trình bày rõ lý do xin chuyển lớp.

-         Lý do phải hợp lý.

IV. Quy định về rút học phí

1.      Mục đích

-         Bảo đảm quyền lợi cho học viên.

2.      Điều kiện

-         Có lý do hợp lý

-         Học viên có chứng minh thư

-         Trong thời hạn quy định của Trung tâm

3.      Địa điểm và thời gian học viên xin rút học phí

-         Địa điểm: Tại phòng 101 Nhà 12 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

-         Thời gian: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ tối thứ 7 và ngày chủ nhật)

4.      Thời gian được rút học phí

-         Đối với các chương trình có 1 học phần: Học viên chỉ được rút học phí trong khoảng thời gian lớp đã học không quá 2 buổi.

-         Đối với các chương trình có nhiều học phần: Học viên chỉ được rút học phí trong khoảng thời gian lớp đã học không quá 5 buổi.

5.      Mức chiết trừ khi rút học phí

15%  học phí đã nộp (đây là số tiền chi cho chi phí tuyển sinh)

6.      Quy trình rút học phí

-         Học viên trình bày lý do rút học phí với cán bộ tuyển sinh trong thời hạn được rút học phí theo quy định.

-         Học viên xuất trình thẻ học viên và chứng minh thư nhân dân.

V.    Quy định về việc cấp chứng chỉ và cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học

1.      Cấp chứng chỉ

a.      Đối tượng

-         Học viên học tập tại các chương trình ngắn hạn của Trung tâm

b.      Điều kiện

-         Học viên hoàn thành bài thi cuối khóa hoặc tiểu luận tốt nghiệp đạt yêu cầu trở lên.

-         Học viên hoàn thành đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của Trung tâm.

-         Học viên điền đầy đủ thông tin quy định trong bản Đăng ký cấp chứng chỉ và nộp cho giáo viên chủ nhiệm (theo mẫu của Trung tâm)

2.      Cấp giấy xác nhận

a.      Nguyên tắc

-         Không cấp lại chứng chỉ khi học viên làm mất, hỏng mà chỉ cấp lại giấy xác nhận nếu học viên yêu cầu.

b.      Đối tượng

-         Học viên học tại Trung tâm các chương trình đào tạo ngắn hạn.

c.      Điều kiện

-         Học viên làm đơn (theo mẫu)

-         Xuất trình CMT

Tư vấn tuyển sinh
Từ 7h30 đến 19h30 • Trụ sở chính : Phòng 101 Nhà 12 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.38693612  
 • Hotline  0942098638  
 • Văn phòng: Phòng 101 Giảng đường B2 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.36283102
 • Văn phòng Tuyển sinh: 479 Hoàng Quốc Việt
  024.32121005
 • Hotline   0911552996 
Đăng ký nhận thông tin
THỐNG KÊ
17-09-2019
 • Đang online:
 • Lượng thành viên:
 • Lượng khách:
 • Lượng truy cập ngày:
 • Lượng truy cập tháng:
 • Lượng truy cập năm:
 • Tổng truy cập:
 • 182
 • 0
 • 182
 • 2936
 • 18030
 • 343628
 • 895932