TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

                       BẢN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ

                             Kính gửi: Trung tâm Đào tạo liên tục

 Họ và tên (Viết chữ in hoa có dấu):……………………………………………….….Nam, Nữ: ……….

Họ và tên (Viết chữ thường): ………………………………………………………………………………..

Lớp: ……………………….. Khóa: …………………… Buổi học*: ………………………….

Số thẻ học viên (Ghi cả phần chữ và số): ………………… Ngày nộp tiền: …………………..

 

Nếu đã chuyển sang lớp mới thì ghi bổ sung thông tin của lớp mới như sau:

Lớp: ……………………….. Khóa: ……………………Buổi học*: ……………………………………

 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………

Nơi sinh (Chỉ ghi tên Tỉnh, Thành phố theo giấy khai sinh): ……………………………………………

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………............................. Điện thoại: …………………...

                                                                            Ngày  …..   tháng  …..  năm 20….

                                                                                          Học viên đăng ký

                                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

       

Ghi chú:

Bản Đăng ký cấp chứng chỉ Học viên nộp cho Lớp trưởng (Lớp trưởng sẽ nộp cho Chủ nhiệm lớp), thời gian quy định nộp như sau:

 

1. Lớp Kế toán tổng hợp, Đào tạo nghề kế toán, Nghề KT chuyên nghiệp nộp cho lớp trưởng trong 5 buổi học đầu tiên.

2. Lớp NV thuế, Kế toán máy, KT trên Excel, Thực hành ghi sổ nộp cho lớp trưởng trong 3 buổi học đầu tiên.

3. Lớp Quản trị kinh doanh và Marketing nộp cho thày Thìn (phòng 108, nhà 12).

Buổi học*: Buổi sáng; Buổi chiều; Buổi chiều T7,CN; Buổi tối (ghi rõ tối 2,4,6 hoặc tối 5 buổi hoặc tối 3,4,5 hoặc tối 2,3,5,6,…)

Website: ttdaotaolientuc.neu.edu.vn           www.facebook.com/ttdaotaolientuc.neu

Download tại đây
Tư vấn tuyển sinh
Từ 7h30 đến 19h30 • Trụ sở chính : Phòng 101 Nhà 12 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.38693612  
 • Hotline  0942098638  
 • Văn phòng: Phòng 101 Giảng đường B2 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.36283102
 • Văn phòng Tuyển sinh: 479 Hoàng Quốc Việt
  024.32121005
 • Hotline   0911552996 
Đăng ký nhận thông tin
THỐNG KÊ
18-09-2019
 • Đang online:
 • Lượng thành viên:
 • Lượng khách:
 • Lượng truy cập ngày:
 • Lượng truy cập tháng:
 • Lượng truy cập năm:
 • Tổng truy cập:
 • 227
 • 0
 • 227
 • 39
 • 18222
 • 343820
 • 896124