TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Trung tâm đào tạo liên tục

ĐT: 048693612

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Theo qui định của Bộ Tài chính)

                       Kính gửiTrung tâm Đào tạo liên tục trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tên tôi là (họ tên chữ in hoa):.........................................................................................................

Họ tên (chữ thường):........................................................................................................................

Sinh ngày: …………………....................Nơi sinh (Tỉnh, thành phố)..........................................................

Địa chỉ thường trú:……………………………….........Điện thoại......................................................

Đơn vị công tác:………………………………………………………......................................................................................
(Nếu ghi 

đơn vị CT vào chứng chỉ xin ghi có hoặc không ....................)
 Điện thoại......................................................

Chức vụ:...............................................................................................................................

Chuyên môn đã được đào tạo:.......................................................................................................

Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán:.................................................................................

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, đối tượng, mục tiêu, nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng do Bộ tài chính và Trường đề ra. Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để tham dự khoá học do trường tổ chức. Nay tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được vào học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng.

Buổi……………..Khai giảng ngày.................................................................

Nếu được vào học, tôi xin chấp hành đầy đủ mọi nội quy và quy chế do Bộ tài chính và Trường đề ra trong quá trình học tập.

Xin chân thành cám ơn trước

Hà nội, ngày ……..tháng….năm…….

Xác nhận của đơn vị

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Chú ý: Học viên ghi thật đầy đủ, rõ ràng các mục trong kê khai làm cơ sở ghi CC.

Khi nộp đơn, nộp kèm theo bằng (Đại học, Cao đẳng, hoặc Trung cấp) photo công chứng làm cơ sở xác định thoài gian công tác


Quý học viên lưu ý: Tải mẫu đơn đăng ký học nghiệp vụ kế toán trưởng TẠI ĐÂY
Tư vấn tuyển sinh
Từ 7h30 đến 19h30 • Trụ sở chính : Phòng 101 Nhà 12 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.38693612  
 • Hotline  0942098638  
 • Văn phòng: Phòng 101 Giảng đường B2 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.36283102
 • Văn phòng Tuyển sinh: 479 Hoàng Quốc Việt
  024.32121005
 • Hotline   0911552996 
Đăng ký nhận thông tin
THỐNG KÊ
18-09-2019
 • Đang online:
 • Lượng thành viên:
 • Lượng khách:
 • Lượng truy cập ngày:
 • Lượng truy cập tháng:
 • Lượng truy cập năm:
 • Tổng truy cập:
 • 220
 • 0
 • 220
 • 6
 • 18189
 • 343787
 • 896091