TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

CHƯƠNG TRÌNH 
1. KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
   (Theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng)
(TUYỂN SINH HỌC THEO TUẦN, LỊCH HỌC LINH HOẠT, CẤP CHỨNG CHỈ NHANH, GIAO LƯU HỌC HỎI KINH NGHIỆM THỰC TIỄN, TƯ VẤN GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TẠI DOANH NGHIỆP)

- Cơ sở 1: ĐH Kinh tế Quốc dân: bắt đầu học tối thứ 2 hàng tuần
- Cơ sở 2: 479 Hoàng Quốc Việt: bắt đầu học chiều thứ 7 và Chủ nhật.

Tải mẫu đơn đăng ký học TẠI ĐÂY

1. Mục đích, yêu cầu: Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị. Tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ KTT trong nền kinh tế thị trường.

2- Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng 

(1) Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ tài chính trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các đơn vị  sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước  ( kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang). 

(2). Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả Hợp tác xã.

(3) Những người hành nghề kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán và những người khác cố đủ tiêu chuẩn qui định

3. Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng:
 (1) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.

(2) Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với những người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp ( bằng photo có công chứng ).

4. Nội dung chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng

(1) Phần kiến thức chung   

Chuyên đề 1

Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp (Pháp luật trong kinh doanh)

Chuyên đề 2

 Quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 3

Thẩm định và quản lý dự án đầu tư 

Chuyên đề 4

Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với NH và tổ chức tài chính.

Chuyên đề 5

Pháp luật Thuế

 

 Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết 

  (2) Phần kiến thức nghiệp vụ kế toán trưởng

Chuyên đề 6

Pháp luật về kế toán

Chuyên đề 7

Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN

Chuyên đề 8

Kế toán tài chính doanh nghiệp  ( kể cả kế toán đặc thù )

Chuyên đề 9

Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp 

Chuyễn đề 10

Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 11

Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 

Thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ kế toán : 04 tiết

2. KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

- Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

- Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, đơn vị có sử dụng kinh phí  và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

- Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Ôn tập và thi Phần I

II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

- Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng

- Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc

- Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp

- Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp

- Ôn tập và thi Phần II

 5. Giảng viên: Giảng viên là các GS, PGS, TS, ThS, GVC Đại học Kinh tế quốc dân và ngoài trường có trình độ cao và kinh nghiệm thực tiễn Giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp phải tại công ty.

 6. Phương pháp học tập: Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với trao đổi với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.

7. Thời gian học:  Học viên sẽ được học tập trong vòng 11- 13 tuần. Học các buổi tối trong tuần hoặc Thứ 7, Chủ Nhật.

8. Qui định cấp chứng chỉ: Trong quá trình học, học viên phải đảm bảo 80% thời gian học tập theo qui định và tham dự  các kỳ  thi, kiểm tra. Kết quả đạt yêu cầu trở lên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa bồi dưỡng kế toán trưởng của trường Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trong toàn quốc theo mẫu phôi và số chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành.

LIÊN HỆ:  CƠ SỞ 1: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

+Trụ sở chính, phòng 101 nhà 12, Trường ĐH quốc dân Hà Nội. ĐT: 024.38693612, 0942098638

+Phòng tuyển sinh 101, giảng đường B2, Trường Đại học KTQD. ĐT: 024.36283102
CƠ SỞ 2: số 479 HOÀNG QUỐC VIỆT, HÀ NỘI

ĐT: 024.32121005 / 0911.552.996

Email: ttdaotaolientuc.dhktqd@gmail.com
Website: ttdaotaolientuc.neu.edu.vn  hoặc ketoankinhtequocdan.com.vn

chứng chỉ ngoại ngữ, Đại học kinh tế quốc dân, Gian lận thi Tiếng Anh, chợ chứng chỉ ngoại ngữ, Đại học Đông Đô

chứng chỉ kế toán trưởngchứng chỉ kế toán trưởng học viện tài chínhnhận biết chứng chỉ kế toán trưởng giảchứng chỉ kế toán trưởng trường đại học kinh tếchứng chỉ kế toán trưởng có giá trị bao lâuchứng chỉ kế toán trưởng đại học kinh tếhọc chứng chỉ kế toán trưởng bao nhiêu tiềnmẫu chứng chỉ kế toán trưởng bộ tài chínhchứng chỉ kế toán trưởng của học viện tài chínhthi chứng chỉ kế toán trưởng có khó khônghọc chứng chỉ kế toán trưởng có khó khônghọc chứng chỉ kế toán trưởng cấp tốccó nên học chứng chỉ kế toán trưởngcó nên học chứng chỉ kế toán trưởng khôngcó bắt buộc phải có chứng chỉ kế toán trưởngchứng chỉ kế toán trưởng đại học kinh tế quốc dânmẫu chứng chỉ kế toán trưởng đại học kinh tếchứng chỉ kế toán trưởng học ở đâuchứng chỉ kế toán trưởng là gìthời gian học chứng chỉ kế toán trưởngkế toán trưởng cần chứng chỉ gìthời gian đào tạo chứng chỉ kế toán trưởngthời gian hiệu lực của chứng chỉ kế toán trưởngkhóa chứng chỉ kế toán trưởnglàm chứng chỉ kế toán trưởnglớp chứng chỉ kế toán trưởnglấy chứng chỉ kế toán trưởnghọc chứng chỉ kế toán trưởng mất bao lâumua chứng chỉ kế toán trưởngmẫu chứng chỉ kế toán trưởngmất chứng chỉ kế toán trưởngmẫu phôi chứng chỉ kế toán trưởnghọc chứng chỉ kế toán trưởng tại hoàng maicác môn thi chứng chỉ kế toán trưởnglàm chứng chỉ kế toán trưởng nhanhchứng chỉ hành nghề kế toán trưởnghọc chứng chỉ kế toán trưởng ở đâuôn thi chứng chỉ kế toán trưởnghọc phí chứng chỉ kế toán trưởngkế toán trưởng phải có chứng chỉhọc chứng chỉ kế toán trưởng tại hoàng quốc việtquy định về thời hạn chứng chỉ kế toán trưởngthời hạn sử dụng chứng chỉ kế toán trưởnghọc chứng chỉ kế toán trưởng từ xatìm hiểu về chứng chỉ kế toán trưởngquy định về cấp chứng chỉ kế toán trưởngyêu cầu chứng chỉ kế toán trưởngTư vấn tuyển sinh
Từ 7h30 đến 19h30 • Trụ sở chính : Phòng 101 Nhà 12 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.38693612  
 • Hotline  0942098638  
 • Văn phòng: Phòng 101 Giảng đường B2 ĐH Kinh tế Quốc dân
  024.36283102
 • Văn phòng Tuyển sinh: 479 Hoàng Quốc Việt
  024.32121005
 • Hotline   0911552996 
Đăng ký nhận thông tin
THỐNG KÊ
18-09-2019
 • Đang online:
 • Lượng thành viên:
 • Lượng khách:
 • Lượng truy cập ngày:
 • Lượng truy cập tháng:
 • Lượng truy cập năm:
 • Tổng truy cập:
 • 225
 • 0
 • 225
 • 35
 • 18218
 • 343816
 • 896120