sex phá trinh javph sex sexhd xoso 1xbet xvideos

Đào tạo nghề kế toán (2,5 đến 6 tháng)

Đào tạo nghề kế toán (2,5 đến 6 tháng)

Hotline: 0817.000.093

Nghề kế toán ( 2,5 đến 6 tháng)

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN 6 THÁNG

 (Theo chế độ Kế toán mới TT200)

 Chương trình nghề kế toán của trung tâm Đào tạo liên tục - Đại học Kinh tế quốc dân trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng thực hành và kỹ năng nghề nghiệp về kế toán.

Chương trình nghề kế toán giúp cho học viên từ người chưa hiểu biết gì về kế toán trở thành kế toán viên chuyên nghiệp, làm việc độc lập trong doanh nghiệp.

Chương trình nghề kế toán được thiết kế theo yêu cầu của người học, của doanh nghiệp và bởi các thầy cô giáo lâu năm trong nghề cùng các chuyên gia kế toán tài chính có uy tín.

Học viên được đào tạo theo từng vị trí công việc trong phòng kế toán và được giảng dạy theo hình thức cầm tay chỉ việc.

Đến với chương trình chắc chắn học viên sẽ được phục vụ chu đáo, được trang bị những kiến thức tài chính kế toán cập nhật.

1.Mục đích: Bồi dưỡng, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu, kỹ năng nghề nghiệp về tài chính, kế toán thuế cho các học viên. Sau khoá học các học viên có đủ kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ, hạch toán, lập báo cáo tài chính, khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp.

2.Đối tượng học:Học viên có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán và mong muốn trở thành kế toán viên tại các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

3.Nội dung: Chương trình nghề kế toán (6t) được thiết kế bởi 5 học phần:

3.1.Kế toán tổng hợp:

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:

Chương 1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán; Chương 2. Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; Chương 3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 4. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; Chương 5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Chương 6. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ; Chương 7. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Chương 8. Kế toán vốn bằng tiền, các nghiệp vụ thanh toán và tiền vay; Chương 9. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Chương 10. Báo cáo tài chính.

3.2.Thực hành lập, kiểm tra, luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán:

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:

1.Bài tập thực hành ở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hình thức nhật ký chung bằng các chứng từ của các doanh nghiệp.

2.Bài tập thực hành tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu theo hình thức chứng từ ghi sổ.

3.Bài tập thực hành hình thức nhật ký sổ cái tại một doanh nghiệp

báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3.3.Kế toán máy: Nội dung của chương trình này được cấu trúc như sau:

1.Giới thiệu tổng quan về chương trình kế toán máy;

2.Vào ra chương trình, xây dựng danh mục từ điển, vào số liệu, in báo cáo đầu tháng…;

3.Quản lý tài sản cố định;

4.Kế toán tiền mặt và ngân hàng;

5.Bán hàng và công nợ phải thu;

6.Mua hàng và công nợ phải trả;

7.Quản lý hàng tồn kho;

8.Kế toán chi phí và giá thành;

9.Kế toán tổng hợp.

3.4.Thuế và kế toán thuế: Nội dung chương trình bao gồm:

1.Giới thiệu pháp luật về thuế ( chủ yếu về Thuế Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Xuất nhập khẩu, Thu nhập doanh nghiệp và Thu nhập cá nhân ); 2. Thực hành hồ sơ khai thuế;

3.Thực hành kế toán thuế

4.Thực hành lập báo cáo thuế, các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3.5.Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính: Nội dung chương trình:

1.Tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC):

1.1.Cập nhật chế độ BCTC doanh nghiệp hiện hành; 1.2. Yêu cầu đọc hiểu BCTC;

1.3.Mục đích, trình tự và phương pháp kiểm tra BCTC;

1.4.Phương pháp phân tích BCTC.

2.Bảng Cân đối kế toán:

2.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán;

2.3.Đọc, kiểm tra và phân tích Bảng cân đối kế toán;

2.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

3.Báo cáo kết quả kinh doanh:

3.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh;

3.2.Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh;

3.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

4.Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ:

4.1.Khái niệm, kết cấu và nội dung Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

4.2.Đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

4.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù

5.Thuyết minh báo cáo tài chính:

5.1.Khái niệm, nội dung Thuyết minh báo cáo tài chính;

5.2.Đọc, kiểm tra Thuyết minh báo cáo tài chính; 4

5.3.Kinh nghiệm và liên hệ với một số loại hình DN đặc thù;

6.Bài tập thực hành đọc hiểu, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính (Có báo cáo tài chính mẫu của DN sản xuất cho trước).

4.Giảng viên: Bao gồm các giảng viên có trình độ (TS, ThS, GVC) và có kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài trường.

5.Thời gian đào tạo: Chương trình Nghề kế toán 6 tháng. 

Học vào các buổi trong tuần (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau) ( 1 buổi = 180 phút)

6.Chứng chỉ: Kết thúc khoá học, học viện đạt yêu cầu bài kiểm tra sẽ được Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

7.Các hỗ trợ: Trong hoặc sau khoá học, các học viên được hỗ trợ miễn phí các tư vấn về chế độ và công tác hạch toán kế toán.
8.Liên hệ: Cơ sở 1: Tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội

+ Văn phòng Trụ sở chính: Phòng 101 nhà 12, ĐHKTQD ĐT: 024.38693612/ Hotline, zalo: 0817000093

+ Văn phòng tuyển sinh: Phòng109 nhà 9 ĐHKTQD, ĐT: 024.36283102

Email: ttdaotaolientuc.dhktqd@gmail.com Web: ttdaotaolientuc.neu.edu.vn