Chương Trình Học

Nghiệp vụ thuế và Kế toán thuế

Học phí:

1,000,000 ₫

Chương trình nghiệp vụ thuế và kế toán thuế của chúng tôi. Chương trình được thiết kế theo yêu cầu của nhiều bạn học và bởi các thầy cô giáo...

Phân tích báo cáo tài chính

Học phí:

1,500,000 ₫

Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính

Quản lý Kinh tế tài chính.

Học phí:

7,000,000 ₫

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp chưa được đào tạo về quản lý kinh tế, tài chính, kế...