Chương Trình Học

KẾ TOÁN MÁY

Học phí:

1,000,000 ₫

Học viên có kết quả học tập từ trung bình trở lên được cấp chứng chỉ tốt nghiệp của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiệp vụ thuế và Kế toán thuế

Học phí:

1,000,000 ₫

Chương trình nghiệp vụ thuế và kế toán thuế của chúng tôi. Chương trình được thiết kế theo yêu cầu của nhiều bạn học và bởi các thầy cô giáo...

PHẤN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Học phí:

0 ₫

Lập, đọc, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính

Quản lý Kinh tế tài chính.

Học phí:

7,000,000 ₫

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhiều lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp chưa được đào tạo về quản lý kinh tế, tài chính, kế...

Quản trị nhân lực

Học phí:

0 ₫

Cung cấp và trao đổi kinh nghiệm về quản trị nhân sự với các tình huống trong thực tiễn về quản lý nhân sự được rút ra thành các bài học cho...