sex phá trinh javph sex sexhd xoso 1xbet xvideos

Chương Trình Học

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Học phí:

3,000,000 ₫

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP - CEO

Học phí:

19,800,000 ₫

DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CẤP CAO

Học phí:

9,600,000 ₫

Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

Học phí:

8,040,000 ₫

26,800,000 ₫

QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆN ĐẠI

Học phí:

4,500,000 ₫

Đào tạo kỹ năng điều hành doanh nghiệp

MARKETING & BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phí:

3,000,000 ₫

Đào tạo nghề kế toán (2,5 đến 6 tháng)

Học phí:

0 ₫

Nghề kế toán ( 2,5 đến 6 tháng)

Đào tạo theo nhu cầu Doanh nghiệp

Học phí:

7,000,000 ₫

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Học phí:

3,000,000 ₫

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Học phí:

1,300,000 ₫

ĐĂNG KÝ HỌC VÀ TƯ VẤN

Học phí:

0 ₫

Kế toán Sổ

Học phí:

1,300,000 ₫

Hướng dẫn Thực hành Kế toán tổng hợp trên hóa đơn, chứng từ, sổ sách chứng từ thực tế.