Chương Trình Học

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Học phí:

3,000,000 ₫

( Chứng uy tín của BTC) Lịch học linh hoạt tại Đại học Kinh tế quốc dân

QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆN ĐẠI

Học phí:

4,500,000 ₫

Đào tạo các nhà quản lý, quản trị trong doanh nghiệp!

MARKETING & BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phí:

3,000,000 ₫

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là hết sức khốc liệt. Muốn tồn tại và không ngừng phát triển các doanh nghiệp phải làm thế nào đó để...

Đào tạo nghề kế toán (2,5 đến 6 tháng)

Học phí:

0 ₫

Học từ bắt đầu đến làm tốt được (Từ 2,5 đến 6 tháng) Chương trình nghề kế toán của trung tâm Đào tạo liên tục - Đại học Kinh tế quốc...

Đào tạo theo nhu cầu Doanh nghiệp

Học phí:

0 ₫

Xuất phát từ sự biến động không ngừng của thị trường với những kiến thức mới cập nhật và thay đổi liện tục của nhân sự, để có thể...

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Học phí:

3,000,000 ₫

( Kế toán cho đơn vị Nhà nước) Chương trình nhằm trang bị những kiến thức về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi...

KẾ TOÁN VIÊN TỔNG HỢP

Học phí:

1,300,000 ₫

Lớp kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì