sex phá trinh javph sex sexhd xoso 1xbet xvideos

Chương Trình Học

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

money_unit

3,000,000 ₫

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP - CEO

money_unit

19,800,000 ₫

DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CẤP CAO

money_unit

9,600,000 ₫

Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

money_unit

26,800,000 ₫

QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆN ĐẠI

money_unit

4,500,000 ₫

Đào tạo kỹ năng điều hành doanh nghiệp

MARKETING & BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

money_unit

3,000,000 ₫

Đào tạo nghề kế toán (2,5 đến 6 tháng)

money_unit

0 ₫

Nghề kế toán ( 2,5 đến 6 tháng)

Đào tạo theo nhu cầu Doanh nghiệp

money_unit

7,000,000 ₫

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

money_unit

3,000,000 ₫

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

money_unit

1,300,000 ₫

ĐĂNG KÝ HỌC VÀ TƯ VẤN

money_unit

0 ₫

Kế toán Sổ

money_unit

1,300,000 ₫

Hướng dẫn Thực hành Kế toán tổng hợp trên hóa đơn, chứng từ, sổ sách chứng từ thực tế.