Chương Trình Học

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

Học phí:

3,000,000 ₫

( Chứng uy tín của BTC) Đối tượng tham gia: Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng...

QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆN ĐẠI

Học phí:

3,500,000 ₫

Đào tạo các nhà quản lý, quản trị trong doanh nghiệp!

MARKETING & BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phí:

2,500,000 ₫

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là hết sức khốc liệt. Muốn tồn tại và không ngừng phát triển các doanh nghiệp phải làm thế nào đó để...

Đào tạo nghề kế toán (2,5 đến 6 tháng)

Học phí:

0 ₫

(Từ 2,5 đến 6 tháng) Chương trình nghề kế toán của trung tâm Đào tạo liên tục - Đại học Kinh tế quốc dân trang bị cho học viên kiến thức, kỹ...

Đào tạo theo nhu cầu Doanh nghiệp

Học phí:

0 ₫

Xuất phát từ sự biến động không ngừng của thị trường với những kiến thức mới cập nhật và thay đổi liện tục của nhân sự, để có thể...

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Học phí:

2,500,000 ₫

( Kế toán cho đơn vị Nhà nước) Chương trình nhằm trang bị những kiến thức về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi...

Kế toán viên tổng hợp

Học phí:

1,100,000 ₫

Học sinh đã tốt nghiệp Phổ thông trung học, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường đại học ,cao đẳng nay có nhu cầu trang bi nghiệp...

Kế toán Hành chinh sự nghiệp cho Lãnh đạo

Học phí:

1,800,000 ₫

Khóa học dành cho Lãnh đạo: Trường học, Bệnh viên, cơ quan nhà nước và chủ yếu làm công tác chuyên môn. Được phân công chủ tài khoản đơn vị.